Nakon više od dva mjeseca centri za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila otvorili vrata za korisnike

Od ponedjeljka, 01. juna ove godine nakon više od dva mjeseca novosarajevski centri za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila ponovo su otvarili svoja vrata za brojne članove.

Od proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u Federaciji BiH izazvane pandemijom korona virusa centri za zdravo starenje obustavili su rad sa ciljem zaštite svojih korisnika koji spadaju u najrizičniju skupinu kada je u pitanju virus COVID 19.

Budući da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o ukidanju stanja nesreće koje je proglašeno zbog pandemije korona virusa, Centar za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila ponovo će upriličiti brojne sekcije, radionice i druženja za svoje članove, a poštujući i dalje higijensko – epidemiološke mjere u cilju zaštite od eventualnog ponovnog širenja zaraze.

U zatvorenom prostoru može maksimalno boraviti 50 članova, dok se još neko vrijeme neće organizovati veća okupljanja i zabave. Članovi centara pri ulasku obavezni su nositi zaštitnu masku, te izvršiti dezinfekciju ruku. Dnevni boravak u centru organiziran je na način da se poštuje socijalna distanca i držanje odstojanja 1,5 do 2 metra.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, ovom prilikom sa saradnicima je posjetio Centar za zdravo starenje Hrasno, te osoblju i članovima centra uručio zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva, te im uz tortu za novi početak, poželio sretan nastavak rada kojeg su sa nestrpljenjem iščekivali.

Na ulazu u Centar za zdravo starenje Hrasno postavljen je i dezinfekcioni tunel.