Naredba Federalnog štaba civilne zaštite o kretanju osoba starijih od 65 godina i mlađih od 18 godina

Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama starijim od 65 godina na području Federacije BiH, osim ponedjeljkom, srijedom i petkom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 09:00 do 13:00 sati.

Naređuje se osobama mlađim od 18 godina zabrana kretanja na području Federacije BiH, osim utorkom, četvrtkom i subotom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju od 14:00 do 20:00 sati.

NAREDBA u pdf formatu

 

Share Follow View