Naredba Federalnog štaba civilne zaštite o obustavi posjeta i izlazaka migranata iz svih smještajnih centara

Federalni štab civilne zaštite je donio Naredbu o obustavi posjeta i izlazaka svih migranata u svim izbjegličko-prihvatnim centrima, privremenim prihvatnim centrima i azilantskom centru na području Federacije BiH.

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite u pdf formatu

Share Follow