Naredba Federalnog štaba civilne zaštite o radu privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija

Federalni štab civilne zaštite donio je naredbu kojom se dozvoljava rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Federacije BiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.

NAREDBA u pdf formatu

Share Follow