Naredba Federalnog štaba civilne zaštite

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te člana 18. Pravilnika o radu Federalnog štaba civilne zaštite i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, Federalni štab je donio NAREDBU.

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite u pdf formatu

Share Follow