Naredba Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo o radnom vremenu od 09:00 do 13:00 sati u općini/gradu stavljena van snage

Naredba Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo od 22.03.2020. godine kojom se naređuje općinskim načelnicima/gradonačelniku u Kantonu Sarajevo da radno vrijeme u općini/gradu organizuju u periodu od 09:00-13:00 sati, a po potrebi i prioritetima organizuju rad izvan radnog vremena, stavlja se van snage.

NAREDBA u pdf formatu

Share Follow