Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 10.08.2021. godine i traje 14 dana

Vlada Federacije BiH je na 228. hitnoj sjednici održanoj 11.08.2021. godine, usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 10.08.2021. godine i traje 14. dana.

 

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH,http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuke.php (na istom linku, nalaze se i prilozi, Naredbe i Preporuke).

Share Follow View