Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se primjenjuju od 21.10.2021.godine

Vlada Federacije BiH je na 286. sjednici održanoj 21.10.2021. godine usvojila Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 21.10.2021. godine i traje 14 dana.

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH: http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka23.php

 

Share Follow View