Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se primjenjuju od 16.12.2021.godine.

Vlada Federacije BiH je na 295. sjednici održanoj 16.12.2021. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 16.12.2021. godine i traje 14 dana.
Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH: http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka27.php
Share Follow View