Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se primjenjuju od 28.07.2021.godine

Vlada Federacije BiH je na 226. hitnoj sjednici održanoj 27.07.2021. godine, usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 28.07.2021. godine, sa rokom važenja od 14. dana.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade FBiH: http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuke.php (na istom linku, nalaze se i prilozi, Naredba i Preporuka).

Share Follow View