Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim korona virusom (COVID-19) koja je Zaključkom Vlade Federacije proglašena zaraznom bolešću čije se sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, a u skladu sa tačkom XII Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-5472/20 od 01.10.2020. godine, na sjednici održanoj 12.10.2020. godine donosi NAREDBU.

NAREDBA u pdf formatu

Share Follow