Nastavak 3. hitne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo u srijedu 17.02.2021. godine sa početkom rada u 15:30 sati

Nastavak 3. hitne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo je 17.02.2021. godine (srijeda), sa početkom rada u 15:30 sati, u zgradi Međunarodnog centra za djecu i omladinu, u ulici Kemala Kapetanovića broj 17.

Na dnevnom redu je:

  • Izbor vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva ispred Općine Novo Sarajevo.

 

Share Follow