Nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Kupreška

Na području Općine Novo Sarajevo, nakon dužeg perioda nastavljeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Kupreška.

Ukupna dužina trase koja je predviđena za rekonstrukciju u ulici Kupreška je 290 metara, od čega je prije nekoliko godina završena dionica u dužini od 120 metara, ukupne vrijednosti od oko 40.000 KM.

Nastavak radova podrazumijeva rekonstrukciju preostalih 170 metara vodovodne mreže, a pored vodovodne mreže izvršit će se i rekonstrukcija svih kućnih priključaka na ovoj dionici. Vrijednost preostalih radova je oko 66.0000 KM, a izvođač radova je KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Share Follow