Nova Naredba i Preporuka Federalnog ministarstva zdravstva

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu:

-Naredbu broj:01-33-6874/20 od 04.12.2020. godine, kojom se stavlja van snage prethodna Naredba broj:01-33-6315/20 od 23.11.2020.godine,

-Preporuku broj:01-33-6875/20 od 04.12.2020. godine.

Informacija je preuzeta sa web stranice Federalnog ministarstva zdravstva:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/385/krizni-stab-stozer-fmz-novom-naredbom-koja-se-primjenjuje-od-danas-opce-mjere-produzene-za-14-dana

 

Share Follow