Nova naredba i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu,

-Naredbu broj: 01-33-7161/20 od 17.12.2020.godine, i

-Preporuku broj: 01-33-7162/20 od 17.12.2020.godine,

koje stupaju na snagu danom donošenja, a stupaju na snagu 21.12.2020.godine.

Ovom Naredbom stavlja se van snage prethodna Naredba broj:01-33-6874/20 od 04.12.2020.godine.

Novom Naredbom koja se primjenjuje od ponedjeljka, 21.12.2020. opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana, dok je Naredba u nekim dijelovima proširena.

Informacija je preuzeta sa zvanične web stranice Federalnog ministarstva zdravstva:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/399/krizni-stab-stozer-fmz-novom-naredbom-koja-se-primjenjuje-od-21.12.-produzene-opce-mjere-gradanima-se-preporucuje-da-blagdane-obiljeze-u-najuzem-krugu-obitelji

NAREDBA u pdf formatu

PREPORUKA u pdf formatu

Share Follow