Nove Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje od 15.07.2021. godine

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, donio je zaključak kojim je prihvatio Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 15.07.2021. godine i obavezao se na njihovo provođenje u Kantonu Sarajevo.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade KS, https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/krizni-stab-ministarstva-zdravstva-ks-prihvatio, ( na istom linku, nalaze se i prilozi, Naredba i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva).

Share Follow View