Nove naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je novu

  • Naredbu broj:01-33-7403/21 od 03.01.2021. godine,  kojom se stavlja van snage prethodna Naredba broj:01-33-7161/20 od 17.12.2020.godine i
  • Preporuku broj:01-33-7404/21 od 03.01.2021. godine.

Informacija je preuzeta sa web stranice Federalnog ministarstva zdravstva:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/420/krizni-stab-stozer-fmz-novom-naredbom-koja-se-primjenjuje-od-04.01.-opce-mjere-produzene-za-14-dana

Iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva napominju da su 11.11.2020.godine,  uputili Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova kantona odredbu kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana”.

Pojašnjenje odredbe možete pogledati na:

https://covid19.fmoh.gov.ba/novost/355/krizni-stab-stozer-fmz-instrukcija-o-provodenju-mjere-ogranicenog-kretanja-na-podrucju-fbih-od-23h-do-05h

Share Follow