“Novi dan-bolji zrak”

Evropska unija u Bosni i Hercegovini, u okviru kampanje koju realizira sa Vladom Kantona Sarajevo pod nazivom “Novi dan-bolji zrak”, pokrenula je u saradnji sa KJKP “Park”  projekat ozelenjavanja zelenih površina u ulici Put života u Novom Sarajevu.

Ekipe preduzeća Park su, na ovoj lokaciji, počele su sadnju mladih rasadničkih stabala na zelenim površinama. U pitanju je sadnja stabala javora i japanske trešnje.

Finalizacija ovog projekta predviđena je početkom decembra. Inače, cilj kampanje “Novi dan- bolji zrak”,  kao i akcija sadnje novih stabala u urbanim sredinama Sarajeva, jeste i upoznavanje stanovništva sa projektima i mjerama na poboljšanju kvalitete zraka.

Jedna od društveno korisnih aktivnosti i doprinosa u okviru kojeg zelene površine dobijaju novi hortikulturni sadržaj doprinijet će i da ovaj prostor već s početka proljeća i nove vegetativne sezone mladim krošnjama ukrašavaju i oplemenjuju pješačku zonu uz kolovoz.

Share Follow View