Novi termin zabrane kretanja u Kantonu Sarajevo od 21:00 do 05:00 sati

 

U Kantonu Sarajevo od petka 19.03.2021. godine na snagu stupa novi termin zabrane kretanja i to od 21:00 do 05:00 sati ujutro. Zabrana kretanja na snazi će biti narednih 15 dana. Iz zabrane kretanja u KS-u izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti  na rješavanju epidemije COVID na području KS, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID, uposlenici kojima se odvija proces rada u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21:00 uvečer pa do 05:00 sati ujutro narednog dana.

Na period od 15 dana, počevši od 20.03. 2021. godine u 05:00 sati, zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo, uz dozvoljenu dostavu hrane i pića.

Zaključkom o zabrani rada ugostiteljskih objekata obuhvaćene su djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ( KD 56.10) , te djelatnosti pripreme i usluživanja pića (KD 56.30).

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/u-kantonu-sarajevo-od-sutra-zabrana-kretanja-stupa

“Zbog velikog broja upita poslodavaca vezanih za važeću naredbu o organizaciji radnog procesa u Kantonu Sarajevo,  podsjećamo i ponovo ističemo da je, prema zaključcima Skupštine i Vlade KS, počevši od danas, 19. marta 2021. godine, obaveza svih poslodavaca u Kantonu Sarajevo da organizuju zaposlenicima rad od kuće.

Ukoliko zbog prirode i organizacije posla navedeno nije moguće, poslodavci su u obavezi  organizirati rad u smjenama.

Provedbu ove naredbe će kontrolisati Kantonalna uprava za inspekcijske poslove”.

Informacija je preuzeta sa web stranice Vlade Kantona Sarajevo:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/pojasnjenje-vazece-naredbe-u-ks-svi-poslodavci-su

Share Follow