Novo Sarajevo među 11 općina i gradova iz BiH u implementaciji Ciljeva održivog razvoja

Bosna i Hercegovina se 2015. godine, sa još 192 države članice Ujedinjenih naroda, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj, koja se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. Prvi korak u realizaciji Agende 2030 u BiH bio je izrada Okvira za Ciljeve održivog razvoja u BiH (SDG2BIH). Tim povodom, u Hotelu Europa u sklopu ovog Programa održano je svečano potpisivanje Protokola o saradnji sa odabranim partnerskim jedinicama lokalne samouprave i kantonima u BiH.

Općina Novo Sarajevo je jedina jedinica lokalne samouprave iz Kantona Sarajevo, koja je potpisala ovaj Protokol, zajedno sa još osam općina/opština i gradova, te tri kantona iz Bosne i Hercegovine.

Lisa Curman, zamjenica šefice Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH, ovim povodom istakla je da promoviranje i podrška lokalnim zajednicama u razvoju i implementaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030 posebno je važno jer akcije na lokalnom nivou igraju ključnu ulogu u ispunjavanju globalnih ciljeva.

Veronika Vashchenko, zamjenica Predstavnice UNICEF-a u BiH naglasila je da su partnerstva sa lokalnim samoupravama ključna za identifikaciju i bolju socijalnu inkluziju najranjivijih grupa stanovništva, što je u skladu sa principom Ciljeva održivog razvoja, te da niko ne smije ostati isključen.

„Lokalizacija SDG-a na kantonalnom i lokalnom nivou povećat će kapacitete za pripremu i provedbu konkretnih projekata koji će potaknuti promjene u životima ljudi i pokazati kako niži nivoi vlasti mogu doprinijeti postizanju SDG-a, istakla je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH

Partnerski kantoni i lokalne samouprave su odabrani za saradnju jer su dokazali da imaju uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.

Saradnja će se u idućem periodu odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i lokalnih samouprava.

Pored toga, radit će se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

Događaj je održan u okviru programa „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast” (SDG2BiH), kojeg finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih nacija bh. vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.

Share Follow View