Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja

U skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Općina Novo Sarajevo u saradnji sa upraviteljima zgrada realizira projekat nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada.

U okviru realizacije ugovora o izvođenju radova nužnih popravki  na zajedničkim dijelovima objekata  kolektivnog stanovanja u okviru dva lota okončani su radovi na više lokacija.

U okviru LOT-1 radovima su bile obuhvaćene slijedeće lokacije: Grbavička 6, Trnovska 4, Zagrebačka 9, Ivanjska 9, Fra Matije Divkovića 2 i 4, Bulevar Meše Selimovića 53-55, Hamdije Čemerlića 31-33, Igmanska 7 i 9, Ložionička 13 i 15, Malta 15, Paromlinska 23 i Džemala Bijedića 36.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 157.360 KM , a upravnici zgrada koje su predmetom nužnih popravki oko 16.000 KM.

U okviru LOT-2 završeni su radovi  na zajedničkim dijelovima objekata  kolektivnog stanovanja u ulicama: Kemala Kapetanovića 49-57, Olovska 28 i 36, Splitska 33, Zagrebačka 57 b, Džemala Bijedića 64, Humska 20, Banjalučka 18, Bugojanska 2, Grbavička 8 i 45, Marka Marulića 2, kao i Radnička 60-62.

Ukupna vrijednost radova je oko 160.900 KM, od čega Općina Novo Sarajevo sufinansira iznos oko 144.186 KM, a ostatak iznosa oko 16.750 KM izdvojiće upravnici zgrada koje su predmetom nužnih popravki.

Izvođač radova za oba lota je  firma „BAHEN GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo.