Nužne popravke na zajedničkim dijelovima zgrada na području općine Novo Sarajevo

U skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Općina Novo Sarajevo  je u saradnji sa upraviteljima zgrada realizirala projekat nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada.

Ove godine ugovori su potpisani sa dva izvođača radova, firmom „KOLINVEST“ doo Sarajevo i „EKO – GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo za dva lota, a za ove namjene Općina je izdvojila sredstva u iznosu od oko 157.000 KM.

Radovi su izvedeni na slijedećim objektima kolektivnog stanovanja: u ulici  Malta br. 9 i Malta br.11, u ulici  Grbavička 35,  Grbavička 7b,  Skopljanska 9,  Muhameda ef. Pandže 51, Fojnička 1, Grbavička 6a, Zagrebačka 53-55, Humska 242-244, Muhameda ef. Pandže 53, Muhameda ef. Pandže 63 i ulici Muhameda ef. Pandže 65.

Odabir objekata na kojima su izvođeni radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu odabira zgrada i načinu realizacije radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima odabranih zgrada općine Novo Sarajevo, te na osnovu dostavljenih Planova nužnih popravki za 2018. godinu od strane upravnika zgrada.

 

 

Share Follow