Sastav Općinske izborne komisije:

  1.  - Sanja Škuletić Malagić - predsjednica
  2.  - Gordana Pećanac - članica
  3.  - Mersiha Šabaredžović Klačar - članica
  4.  - Adis Palo - član
  5.  - Jasna Nikšić- članica
  6.  - Selna Hošić - članica
  7.  - Srđan Lazar - član

Kontakt

Share Follow View