Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
 • Priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne
  zaštite,
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje eleborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • Obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,
 • Obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
 • Obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,
 • Ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
 • Ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,
 • Obavlja sve poslove koji se odnose na organizovanje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini, u skladu sa zakonom,
 • Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.