Izvještaj sa Općinskog takmičenja iz prve pomoći školska 2010/2011.godina
Izvještaj sa Općinskog takmičenja “Civitas” školska 2010/2011.godina
Izvještaj sa Općinskog takmičenja naučno tehničko stvaralaštvo školska 2010/2011.godina
Izvještaj sa Općinskog takmičenja iz fizike školska 2010/2011.godina
Izvještaj sa Općinskog takmičenja iz informatike školska 2010/2011.godina
Izvještaj sa Općinskog takmičenja iz odbojke za dječake i djevojčice školska 2010/2011.godina
Izvještaj sa Općinskog takmičenja iz geografije školska 2010/2011.godina
Informacija o radu osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo za školsku 2010/11.godinu
O D L U K A o su/finansiranju projekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu od 24.11.2011. godine iz oblasti sporta.
O D L U K A o finansiranju-grant za kulturu i obrazovanje 2011
Informacija o održanoj Reviji kulturno-umjetničkog stvaralaštva novosarajevskih osnovnih škola za 2004/05 godinu
Općinsko takmičenje iz matematike
Općinskog takmičenja iz fizike
Informacija o održanoj 6. smotri naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Općine Novo Sarajevo 2004/05
Općinsko takmičenje iz njemačkog jezika za 2004/05. školsku godinu
Općinsko takmičenje iz informatike za 2004/05. školsku godinu
Informacija o održanom košarkaškom takmičenju novosrajevskih osnovaca za školsku 2004/05. godinu
Informacija o održanom odbojkaškom takmičenju novosrajevskih dječaka za školsku 2004/05. godinu
Općinsko takmičenje iz engleskog jezika
Odnosi sa omladinskim i nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama u 2004. godini
Pregled stanja u sportskim kolektivima registrovanim na području Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu
Sport u 2004. godini
Pregled stanja iz oblasti kulture i tehničke kulture za 2004.godinu
Projekat Građanin-Civitas
Kalendar takmičenja, smotri i drugih manifestacija u školskoj 2002/03. godini
Saradnja sa vjerskim zajednicama
Pregled stanja iz oblasti kulture
Pregled stanja u oblasti sporta
Pregled stanja iz oblasti tehničke kulture
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ INFORMATIKE
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ GEOGRAFIJE
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ FIZIKE
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ CIVITASA
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA NAUČNOG TEHNIČKOG STVARALAŠTVA
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ O ODRŽANIM OPĆINSKIM SPORTSKIM TAKMIČENJIMA IZ ODBOJKE ZA DJEČAKE I DJEVOJČICE, APRIL 2013.GOD.
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ PRVE POMOĆI
IZVJEŠTAJ IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE