• Uposlenici u službi

  • Sead Abdurrahman Kalabić, diplomirani ekonomista

  Stručni savjetnik za ekonomske poslove
  Tel: +387 33 492-360
  abdurahmank@novosarajevo.ba

  • Amra Cero

  Viši stručni saradnik za kulturu i sport
  Tel: +387 33 492-187
  ceroa@novosarajevo.ba

  • Bulend Biščević

  Viši samostalni referent za kulturu i sport
  Tel: +387 33 492-187
  biscevicb@novosarajevo.ba

  • Lejla Musić

  Viši samostalni referent za obrazovanje i rad sa omladinskim i nevladinim organizacijama
  Tel: +387 33 492-386
  music.lejla@novosarajevo.ba

  • Jasminka Ikanović

  Viši referent za administrativno-tehničke poslove
  Tel: +387 33 492-188  Fax: +387 33 492-341
  ikanovicj@novosarajevo.ba