• Spisak omladinskih udruženja upisanih u registar omladinskih udruženja općine Novo Sarajevo

  Udruženje „Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo“
  Kemala Kapetanovića 17
  e-mail: vijece.mladih.ns@gmail.com
  tel: 062/920-011

  Udruženje “Asocijasija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta”
  Zmaja od Bosne 8
  tel: 061/ 017 – 752

  Udruženje “Judo klub OLIMP”
  Zvornička 27
  tel: 061/330879

  Udruženje “Hrvački klub Željezničar”

  Zvornička 27
  tel: 062/690830

  Udruženje ”Karate klub RESPECT”
  Aleja lipa 59
  tel: 062/846900

  Udruženje „Omladinska razvojna agencija“
  Humska 88
  tel: 062/716988

  Udruženje „Mladi za mir“

  Bulevar Meše Selimovića 35
  tel: 061/502185

  Udruženje studenata elektrotehnike “EESTECLC” Sarajevo
  Zmaja od Bosne bb
  tel. 063/ 172 – 434

 • UDRUŽENJA KOJA SU REGISTROVANA ILI SVOJU DJELATNOST OBAVLJAJU NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO

  UDRUŽENJE DEFEKTOLOGA-EDUKATORA-REHABILITATORA”STOL”
  Azize Šaćirbrgović 80
  Tel:063/53 01 91
  e-mail: udruzenjedefektologaks@yahoo.com
  www.udruzenje-defektologa.ba

  DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA BiH – OPĆINSKA ORGANIZACIJA NOVO SARAJEVO
  Envera Šehovića 11
  Tel: 033/61 08 07; 033/52 57 38

  UDRUŽENJE „OBRAZOVANJE GRADI BiH“
  Dobojska 4
  Tel: 033/71 05 80;  fax: 033/71 05 81
  e-mail: ogbh@open.net.ba
  www.ogbh.com.ba

  SARAJEVSKI DJEČIJI HOR „PRINCESS KROFNE“
  Grbavička 127a
  tel: 061/55 52 13; 061/ 19 99 11
  e-mail: info@princesskrofne.com

  HUMANITARNA ORGANIZACIJA „BEZDAN SPROFONDO“
  Zagrebačka 18
  tel: 033/81 22 45
  e-mail: info@sprofondo.ba
  www.sprofondo.ba

  YOUTH HOUSE (Kuća mladih)
  Džemala Bijedića do broja 42
  tel: 033/66 05 19
  e-mail: youthhousecentar@yahoo.com

  HELSINŠKI KOMITET ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI
  Ante Fijamenga 14b
  tel: 033/66 08 09; fax: 66 08 11
  e-mail: info@bh-hchr.org
  e-mail: office@bh-hchr.org
  www.bh-hchr.org

  SRPSKO GRAÐANSKO VIJEĆE (biro za ljudska prava)
  Ante Fjamenga 14 b
  tel: 033/66 69 62

  UDRUŽENJE „RENESANSA“
  Ante Fijamenga 14b.
  tel: 033/61 82 74
  e-mail: renesansa@bih.net.ba
  www.renesansa.com.ba

  UDRUŽENJE ZA KULTURU „NOVA SVJETLOST“
  Džamijska 9
  tel: 061/52 45 05
  e-mail: info@kns.ba
  www.kns.ba

  UDRUŽENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE
  PRAVA DJETETA “NAŠA DJECA”
  Behdžeta Mutavelića 73/I
  tel: 033/65 70 12; fax: 033/65 70 13
  e-mail: n.djeca@bih.net.ba
  www.nasadjeca.ba

  ASOCIJACIJA ZA SEKSUALNO I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE XY
  Danijela Ozme 12
  tel: 033/26 06 15; 26 06 16; fax: 033/26 06 17
  e-mail: bhfpa.xy@bih.net.ba
  www.xy.com.ba

  SDO-DRUM ORCHESTRA
  Kemala Kapetanovića 17
  tel: 033/46 14 50; 061/21 19 29
  e-mail: sdo@sdo.ba
  www.sdo.ba

  UABNOR NOVO SARAJEVO
  Hamdije Čemerlića 40a
  tel: 033/61 54 64

  UDRUŽENJE ZA PREVENCIJU OVISNOSTI „NARKO-NE“
  Zagrebačka 18
  tel/033/21 50 88;
  e-mail: narkone@bih.net.ba
  www.narkone.org

  UDRUŽENJE ZA JEZIK I KULTURU LINGVISTI
  Alojza Benca 1/vp
  tel: 033/64 53 43;
  info@lingvisti.ba
  jezicki.centar@lingvisti.ba
  www.lingvisti.ba

  UDRUŽENJE “DUGA”
  Petra Tiješića 10
  tel:033/46 02 88, 46 01 28; fax: 033/23 30 83
  e-mail: dugabih@bih.net.ba
  www.dugabih.com.ba

  PLANINARSKO DRUŠTVO “RUNOLIST”
  Trg heroja 45
  tel: 033/65 51 85

  UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU I UNAPREÐENJE OKOLIŠA, PRIRODE I ZDRAVLJA “EKOTIM”
  Grbavička 50
  Tel: 033/81 25 15
  e-mail: ekotim@epn.ba,
  www.ekotim.net

  UDRUŽENJE OBOLJELIH OD PTSP-a “ŽIVOT”
  Bulevar Meše Selimovića 41
  tel: 061/37 77 21; 066/73 57 87
  e-mail: ptspzivot@gmail.com
  www.ptsp.ba

  UDRUŽENJE GRAÐANA ITALIJANSKOG PORIJEKLA
  Kolodvorska7
  tel:033/654833
  Kontaktosoba:ZdravkoCyrillLatal
  e-mail: zdravkolatal@yahoo.com

  UDRUŽENJE SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO “CANKAR” SARAJEVO
  Splitska12
  tel:033/ 22 69 15
  www.skdcankar.ba

  UDRUŽENJE CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE
  Ferde Hauptmana 7
  tel: 033/71 11 70, 061/20 35 01,  fax: 033/71 11 71
  e-mail: info@kreativnoodrastanje.org
  www.kreativnoodrastanje.org

  UDRUŽENJE/UDRUGA RODITELJA MALOLJETNE/MALODOBNE DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI
  Trg oteškog bataljona 56
  tel: 033/ 81 10 94; 061/37 14 76

  UDRUŽENJE ZAJEDNIČKA GRAÐANSKO-DEMOKRATSKA AKTIVNOST I EDUKACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA ZA ISNIVANJE I UNAPREÐENJE GRAÐANKSOG I DEMOKRATSKOG DRUŠTVA U BOSNI HERCEGOVINI “ZGRADE”
  Zagrebačka 57/B
  tel: 033/97 82 43
  e- mail: udruzenjezgrade@yahoo.com
  www.zgrade.wordpress.com

  MEÐURELIGIJSKO VIJEĆE U BOSNI I HERCEGOVINI
  Ferhadija 16/1
  tel: 033/ 66 67 76; fax: 033/55 00 60
  www.mrv.ba

  UDRUŽENJE “BUDI MOJ PRIJATELJ”
  Patriotske lige 38
  tel:033/66 86 60
  e-mail:bmf@bih.net.ba
  www.budimojprijatelj.co.ba

  UDRUŽENJE “CENTAR CIVILNIH INICIJATIVA”
  Zmaja od Bosne 40
  tel:033/71 59 86; fax: 033/71 59 85
  e-mail: ccisa@bih.net.ba
  www.ccibh.org

  UDRUŽENJE “ŽIVOT ROMA”
  Dr.Fetaha Bećirbegovića 39

  UDRUŽENJE „KEWSER“
  Zenička 3
  tel: 033/65 14 01; fax: 033/71 25 45
  e-mail: magazinzehra@gmail.com
  www.zehra.ba

  UDRUŽENJE ALTRUISTA „SVJETLO“
  Grbavička 22
  Tel: 033/71 15 35
  e-mail: svjetlo@svjetlo.ba

  UDRUŽENJE DEMOKRATSKI OMLADINSKI POKRET
  Kemala Kapetanovića 17
  tel: 061/90 26 15
  www.dopbih.com

  INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH „KULT“
  Banjska 2
  tel: 033/63 72 90
  e-mail: kult@mladi.org
  www.mladi.org

  CENTAR ZA OKOLIŠNO ODRŽIVI RAZVOJ „COOR“
  Stjepana Tomića 1a
  tel/fax: 033/20 79 49
  www.coor.ba
  e-mail: coorsa@bih.net.ba

  UDRUŽENJE KAMP – SPORT “PELJTO”
  Adresa: Terezije bb
  tel: 061/27 70 07
  e-mail:  mensur.peljljto2016@gmail.com

  UDRUŽENJE “BOSONA”
  Paromlinska 25
  tel: 061/17 03 43, 061/ 27 99 85
  www.bosona.ba

  UDRUŽENJE ZA PODRŠKU I RAZVOJ “CRVENI PRSTEN”
  Zmaja od Bosne br.26
  tel: 061/92 40 09
  e-mail:nedim.bosnic@mail.com

  UDRUŽENJE „PALETA ĆULHAN“ –LIKOVNI UMJETNICI NEPROFESIONALCI, NARODNE RUKOTVORINE I PRIMJENJENA UMJETNOST
  Kemala Kapetanovića 17
  Tel: 061/17 21 27
  e-mail: paleta_culhan@yahoo.com

  ASOCIJACIJA ZA INICIJATIVE I RAZVOJ
  Salke Nazečića 7
  Tel: 060/32 42 112
  e-mail:air.aid.association@gmail.com

  UDRUŽENJE OBOLJELIH OD PTSP “VOX” NOVO SARAJEVO
  Reisa Fehima Spahe 103
  Tel:061/38 92 16
  e-mail. ptspvox@hotmail.com

  UDRUŽENJE LEKTORA I KOMUNIKOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI
  Topal Osman paše broj 9
  Tel: 061/21 00 13
  e-mail: bh-ulk@live.com

  UDRUŽENJE “KUĆA UMJETNOSTI-ART HOUSE”
  Husinjska 57
  Tel: 061/770-211
  e-mail: arthouse.ba@gmail.com

  UDRUŽENJE „CENTAR ZA RAZVOJ PLESA“
  Bulevar Meše Selimovića 29
  Tel: 061 555 998
  E-mail: info@ddc.ba

  UDRUŽENJE CENTAR ZA EDUKACIJU „MALAC GENIJALAC“
  Grbavička 56, 71000 Sarajevo,
  Tel: 062 672 711
  E-mail:malacgenijalacnovosarajevo@gmail.com.

  UDRUŽENJE „BOSANSKA STVARNOST“
  Grbavička 34, 71000 Sarajevo,
  Tel: +387 33 862 836
  e-mail: udruzenje.bosanskastvarnost@hotmail.com

Share Follow View