• Predškolske ustanove (vrtići)

  Javna ustanova „Djeca sarajeva“

  KEKEC
  Ferde Hauptmana 36
  tel:033/52 68 61

  ROSICA
  Paromlinska 7a
  tel: 033/52 50 28

  MAŠNICA
  Kapetanovića 30
  tel: 033/66 15 05

  KOŠUTA
  Aleja lipa 49
  tel: 033/61 73 22

  APRILSKI CVJETOVI
  Envera Šehovića 1
  tel: 033/65 04 83

  ZVONČIĆ
  Zmaja od Bosne 40
  tel: 033/66 37 89

  Predškolske ustanove (vrtići) u privatnoj svojini

  PU „NUR“
  Zagrebačka do broja 55
  tel:033/52 35 50

  Francuski vrtić Sarajevo CIFIS
  Paromlinska 66
  Tel: 033/61 10 11
  Mob: 062/33 48 99
  www.cifs.edu.ba

  PU „Cvrčak“
  Saliha Udžvarlića 1
  061/ 587-360

   

 • Osnovne škole

  OSNOVNE ŠKOLE SA PODRUČJA OPĆINE NOVO SARAJEVO

  OŠ „ČENGIĆ VILA 1“
  Dr. Fetaha Bećirbegovića br.2
  direktor: Nermina Sabljica
  tel: 033/67 82 20
  www.oscvila1.edu.ba

  OŠ “GRBAVICA 1“
  Grbavička br.14
  direktor: Almira Tabaković
  tel:033/66 12 78, fax:033/65 13 37
  www.osgrbavica1.edu.ba

  OŠ GRBAVICA II
  B.Mutavelića bb
  direktor: Sabahudin-Dino Bakal
  tel: 033/64 45 25, 64 26 42, fax: 033/65 11 21
  www.osgrbavica2.edu.ba

  OŠ HRASNO
  Porodice Ribar br.2
  direktorica: Nermina Planinčić
  tel:033/64 74 51, fax:033/65 11 20
  www.oshrasno.edu.ba

  OŠ KOVAČIĆI
  Zagrebačka br.22
  direktor: Nađa Pejak
  tel:033/61 58 78,fax:033/61 58 79
  www.oskovacici.edu.ba

  OŠ MALTA
  M.Marulića br.27
  direktor: Asmir Hasičić
  tel:033/61 35 02; 033/61 35 01
  www.osmalta.edu.ba

  OŠ POFALIĆI
  Ivanjska br.1
  direktorica: Suvada Muftić
  tel:033/65 40 98, fax: 033/64 41 63
  www.ospofalici.edu.ba

  OŠ.VELEŠIĆKI HEROJI
  G. Velešići b.b.
  direktor: Kenan Trebinjac
  tel:033/21 45 84, fax:033/21 45 98
  www.osvh.edu.ba

  CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU “VLADIMIR NAZOR” SARAJEVO
  A.Šaćirbegović br. 80
  v.d. direktor: Mersudin Kadrić
  tel:033/64 13 54, fax:033/65 01 96
  www.vladimirnazor.edu.ba

  OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA “NOVO SARAJEVO”
  K.Kapetanovića br. 43
  direktor: Elma Alajbegović
  tel:033/71 08 60, fax:033/71 08 61
  www.osmbaletska.edu.ba

  PRIVATNE OSNOVNE ŠKOLE

  Francuska snovna škola CIFS
  direktorica. Bojana V. Drinić
  Paromlinska 66
  Tel: 033/61 10 11
  Mob: 062/33 48 99
  www.cifs.edu.ba

  O.Š.ISA-BEG ISHAKOVIĆ
  Banjalučka bb
  direktor: Nezira Popovac
  tel:033/957-497, 033/957-496, fax:033/957-495
  www.isabeg.edu.ba

 • Srednje škole

  Srednje škole koje egzistiraju na području Općine Novo Sarajevo

  ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
  Ložionička br. 8
  tel:722-940, fax:722-941
  www.zsc.edu.ba

  EKONOMSKA ŠKOLA
  Zmaja od Bosne br. 39
  tel:724-610,724-615, fax:724-618
  www.ses.edu.ba

  TREĆA GIMNAZIJA
  Vilsonovo šetalište br.16
  tel:724-500, fax: 724-501
  www.treca-gimnazija.edu.ba

  SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
  Velešići br.2
  tel:561-940, fax: 561-941
  www.sssksarajevo.com.ba

  SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU
  Zmaja od Bosne br.37
  tel:661-003 fax,655-285
  www.etssa.edu.ba

  ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE
  Azize Šaćirbegović br. 80
  tel/fax:655-950
  www.strucnoobraz.edu.ba

  SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN
  Vilsonovo šetalište br.11
  tel/fax:641-036
  www.ssodd.edu.ba 

  SARAJEVO COLLEGE – VRACA CAMPUS
  International High School of Sarajevo
  Banjalučka bb
  tel:944 144; fax:653 525
  www.sarajevocollege.ba

 • Fakulteti (Visokoškolske ustanove)

  FAKULTET KRIMINALISTIČKIH NAUKA (Kampus Univerziteta u Sarajevu)
  Zmaja od Bosne br.8
  tel:561-200,fax:561-216
  www.fknbih.unsa.ba

  FAKULTET SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA (Kampus Univerziteta u Sarajevu)
  Zmaja od Bosne br. 8
  tel:565-200,fax:225-985
  www.fsk.unsa.ba

  MAŠINSKI FAKULTET
  Vilsonovo šetalište br.9
  tel:729 800; fax: 653 055
  www.mef.unsa.ba

  POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
  Zmaja od Bosne br.8
  tel: 225 727; fax: 667 429
  www.ppf.unsa.ba

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
  Zmaja od Bosne br.35
  tel/fax:723 723
  www.pmf.unsa.ba

  ŠUMARSKI FAKULTET
  Zagrebačka br.20
  tel: 812 490/491; fax: 812 488
  www.sfsa.unsa.ba

  VETERINARSKI FAKULTET
  Zmaja od Bosne br.90
  tel:729 100; fax: 617 850
  www.vfs.unsa.ba

  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (Kampus Univerziteta u Sarajevu)
  Zmaja od Bosne bb
  tel:250-700, fax 250-725
  www.etf.unsa.ba 

  FARMACEUTSKI FAKULTET
  Zmaja od Bosne br.8 (Kampus Univeziteta u Sarajevu)
  tel/fax: 586 180
  www.ffsa.unsa.ba