• Sportska udruženja Novog Sarajeva

   

  Klub dizača tegova”Željezničar”

  Srednja građevinska škola

  Sekretar: Kemal Hošo

  Mob: 061/367-342, FAX: 033/558-691

  E-mail: hosokemal@yahoo.com

   

  Kuglaški klub”Željezničar”

  Zvornička 27

  Sekretar: Alija Tihić, Predsjednik: Amer Poljak

  Mob: 061/147-882, 061/202-535, FAX : 033/657 237

  E-mail: tihicalija@gmail.com

   

  Nogometni klub ”Pofalićki”

  Humska 16

  Sekretar Galib Kulovac

  Mob: 061/100-357

  E-mail: kulovacgalib@gmail.com

   

  Udruženje ”Tae Kwon Do Klub 2004”

  Ložionička 5/18

  Predsjednik: Rijad Joldaš

  Mob: 061/273-977, FAX: 033/761-775

  E-mail: joldasrijad@bih.net.ba

   

  Karate klub ”Novo Sarajevo”

  Envera Šehovića 10/6

  Predsjednik: Azra Gec

  Mob: 061/482-873, 061/277-075, FAX: 033/220-478

  E-mail: azra.gec@hotmail.com

   

  Judo klub ”Nippon”

  Derviša Numića 55

  Sekretar: Arijana Jaha

  Mob: 061/929-188, FAX: 033/200-893

  E-mail: jaha.arijana@gmail.com

  kovacevic.lejla@gmail.com

   

  Sportsko udruženje odbojkaških klubova ”Novo Sarajevo”

  Petra Sinana Šaina bb

  Predsjednik : Mustafa Fejzić

  Mob: 061 276 462, 063/892-162, FAX: 033/555-316

  E-mail: selmir_fejzic@hotmail.com

   

  Tae Kwon-do klub ”Tornado”

  Humska 656

  Predsjednik: Nijaz Džaka

  Mob: 061/225-858, Fax: 033/725-181

  E-mail: tkdtornado@yahoo.com

   

  Karate klub ”Lav”

  Olovska 36

  Sekretar: Ismar Kekić, Predsjednik: Arijana Kekić

  Mob: 061 789 899, 061 812 450

   

  Klub borilačkih sportova ”Braća Kadić”

  Kemala Kapetanovića 17

  Predsjednik: Rifet Kadić

  Mob: 061/563-926

  E-mail: bracakadic@hotmail.com

   

  Udruženje za sport i rekreaciju RVI ”Novo Sarajevo”

  Hamdije Čemerlića 49A

  Predsjednik Amir Čelik

  Mob: 061/223-882, Tel: 033/642-545

  E-mail: usrrvins@hotmail.com

   

  Udruženje Ju-Jutsu klub ”Zmajevi”

  Triglavska 24

  Predsjednik: Ramo Kasumović

  Mob: 061 565 563, FAX: 033/615-663

  E-mail: zmajevibih@yahoo.com

   

  Fudbalski klub ”Željezničar”

  Zvornička 27

  Direktor: Mirsad Šiljak, Generalni sekretar: Amer Duvnjak

  Tel-fax: 033/715-201

  E-mail: info@fkzeljeznicar.ba

   

  Klub borilačkih sportova ”Mawashi”

  Gornji Velešići 52

  Predsjednik: Mr. Haris Čutuk

  Mob: 061/279-853

  E-mail: kbmawashi@hotmail.com

   

  Karate klub ”Sensei”

  Azize Šaćirbegović 2

  Predsjednik: Mr. Merita Ćirić Čampara

  Mob: 061/190-490, FAX: 610-988

  E-mail: merita.ciric@gmail.com

   

  Udruženje za sport i rekraciju “Sport aktive”

  Kolodvorska 3

  Predsjednik: Adnan Resić, Sekretar: Omar Prnjavorac

  Mob: 061/778-051, 061/106-784

  E-mail: sportactive@hotmail.com

   

  Streljačko-streličarski klub “Željezničar”

  Paromlinska 17

  Predsjednik: Senad Fazlija

  Mob: 061/866-627

  E-mail: senad.fazlija@hotmail.com

   

  Ženski odbojkaški klub “SA Vollay” – Udruženje „Sa Volley“ BiH

  Aleja lipa 5

  Igor Benić, predsjednik, Dušan Benić, sekretar

  Mob: 061/558-798  061/277-309

  E-mail: igor.benic84@gmail.com

  SAVolleyBiH@gmail.com

   

  Udruženje Karate klub “IPPON”

  Šenoina broj 6/IV

  Predsjednik Zijad Sipović

  Mob: 061/158-707,  Tel/Fax: 033/225-811

  E-mail: sipoviczijad@hotmail.com

   

  Muški košarkaški klub “Željezničar”

  Zvornička 27

  Predsjednik Malik Hadžiomerović, sekretar: Sabina Kolenda

  Mob: 061/345-715

  E-mail: sabinakolenda@gmail.com

   

  Udruženje za podsticaj kulture i sporta “Profesional”

  Grbavička 1

  Kontakt osobe: Davor Radović, Dejan Radović

  Mob: 066/115-111 , 062/411-247

  E-mail: profesional-bih@hotmail.com

   

  Udruženje klub borilačkih vještina “Grbavica”

  Zagrebačka 5/IV

  Predsjednik: Edin Pozder

  Mob: 062/820-041

   

  Udruženje Judo klub „Željezničar“

  Zvornička 27

  Predsjednik: Senad Mehičević

  Mob: 062/528-930,  Tel: 033/973-505,  Fax: 033/718-961

   

  Fudbalski klub „Novo Sarajevo“

  Azize Šaćirbegović broj 88

  Predsjednik: Enver Zornić, Generalni sekretar: Amir Husić

  Mob: 062 011 087

  E-mail: fknovosarajevo@gmail.com

   

  Udruženje Malonogometni klub futsal „ŽELJEZNIČAR“

  Adresa: Ulica Zvornička broj 27

  Kontakt osobe: Hidajet Fazlić, predsjednik Upravnog odbora udruge, Ahmed Muftić direktor

  Tel: 030/526-222, mob: 061/540-011

 • Javni otvoreni sportski tereni

  • Kompleks terena ”Grbavica” – Zvornička 27
  • Igralište ”Kvadrant” – Fetaha Bećirbegovića 19a
  • Sportski   centar    ”Čengić Vila I” – Džemala Bijedića 36
  • Igralište Centar ”Vladimir Nazor” – Azize Šaćirbegović
  • Igralište ”Grbavica II” – Behdžeta Mutevelića bb
  • Igralište ”Hrasno” – Aleja Lipa 47
  • Igrališta ”Grbavica I” – Zagrebačka bb
  • Igrališta Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Humska 81
  • Igralište ”Trg heroja” – Trg heroja
  • Igralište ”Hrasno brdo” – Novopazarska do br. 167
  • Sportska dvorana „Novo Sarajevo“ (ul. Zvornička br.23)
  • Sportsko igralište „Pofalići“ (na spoju ulica Pofalićka i Zahira Panjete)

   

 • Boćarske staze

  • Boćalište „Bulevar Meše Selimovića“ – sa dvije staze
  • Boćalište „Grbavica I“  – sa jednom stazom.