• Sportska udruženja Novog Sarajeva

 • Javni otvoreni sportski tereni

  • Kompleks terena ”Grbavica” – Zvornička 27
  • Igralište ”Kvadrant” – Fetaha Bećirbegovića 19a
  • Sportski   centar  ”Čengić Vila I” – Džemala Bijedića 36
  • Igralište Centar ”Vladimir Nazor” – Azize Šaćirbegović
  • Igralište ”Grbavica II” – Behdžeta Mutevelića bb
  • Igralište ”Hrasno” – Aleja Lipa 47
  • Igrališta ”Grbavica I” – Zagrebačka bb
  • Igrališta Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Humska 81
  • Igralište ”Trg heroja” – Trg heroja
  • Igralište ”Hrasno brdo” – Novopazarska do br. 167
  • Sportska dvorana „Novo Sarajevo“ – ul. Zvornička br.23
  • Sportsko igralište „Pofalići“ – na spoju ulica Pofalićka i Zahira Panjete
 • Boćarske staze

  • Boćalište „Bulevar Meše Selimovića“ – sa dvije staze.
  • Boćalište „Grbavica I“  – sa jednom stazom.