• Evanđeoska crkva

  EVANÐEOSKA CRKVA
  Marka Marulića br.18
  Pastor Saša Nikolinović
  tel: 033/52 71 38

 • Baptistička crkva

  KRŠČANSKA BAPTISTIČKA CRKVA
  Ljubljanska br. 26
  Pastor Tomislava Dobutović
  tel: 033/20 54 23

 • Jehovini svjedoci

  DVORANA KRALJEVSTVA
  Džavida Haverića 5
  p.fah 303
  tel: 033/65 32 58
  www.jw.org

 • Pravoslavni vjerski objekti

  CRKVA SVETOG PREOBRAŽENJA
  Sveštenik Čedomir Đelmo
  tel:033/66 45 05

 • Katolički vjerski objekti

  FRANJEVAČKI SAMOSTAN UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
  Zagrebačka 18
  Gvardijan Fra Jozo Marinčić
  tel:033/72 24 50

  ŽUPNI URED SVETOG IGNACIJA GRBAVICA
  Hercegovačka 1b
  Župnik Krešimir Djaković
  tel:033/72 23 76; 72 23 77

  KATOLIČKA CRKVA SVETOG NIKOLE TAVELIĆA
  Zagrebačka 18
  Rektor crkve: Fra Davor Dominović

  ŽUPNI URED PRESVETOG TROJSTVA
  Zmaja od Bosne Br. 86
  Župnik Ivo Paradžik
  Tel: 033/ 65 16 70

 • Islamski vjerski objekti

  JUSUF ZAHIRAGIĆ PREDSJEDNIK MEDŽLISA
  Ferid ef. Dautović glavni Imam
  centrala/tel: 033/23 86 03
  Kračule br. 23

  HADŽI IDRIZOVA DŽAMIJA- HRASNO
  Azize Šaćirbegović br. 5
  Imam Muharem ef. Veladžić

  DŽAMIJA BAKAREVAC
  Ruđera Boškovića br. 67
  Imam Muhamed ef. Šarić

  DŽAMIJA GORNJI VELEŠIĆI
  Gornji Velešići br. 19
  Imam Smajo ef. Burek

  JORDANSKA DŽAMIJA
  Grbavička br. 12
  Imam Fikret ef. Pašanović

  DŽAMIJA POFALIĆI
  Orlovačka bb
  Imam Muzafer ef. Musić

  DŽAMIJA ŠEHIDIJA –  HRASNO BRDO
  Milinkladska bb.
  Imam Mustafa ef. Isaković

  DŽAMIJA ŠANAC
  Olovska br. 83
  Imam Edin ef. Spahić

  DŽAMIJA GRBAVICA II
  Behdžeta Mutevelića bb
  Imam mr. Sejjid Strika

  DŽAMIJA ČENGIĆ VILA – KUVAJTSKA DŽAMIJA
  Nedima Filipovića 55
  Imam Hfz. Semin ef.Grabus