• Evanđeoska crkva

  EVANÐEOSKA CRKVA
  Marka Marulića br.18
  Pastor Saša Nikolinović
  tel: 033/52 71 38

 • Baptistička crkva

  KRŠČANSKA BAPTISTIČKA CRKVA
  Ljubljanska br. 26
  Pastor Tomislava Dobutović
  tel: 033/20 54 23

 • Jehovini svjedoci

  Dvorana kraljevstva
  Džavida Haverića 5
  p.fah 303
  tel: 033/65 32 58
  www.jw.org

 • Pravoslavni vjerski objekti

  CRKVA SVETOG PREOBRAŽENJA
  Sveštenik Čedomir Đelmo
  tel:033/66 45 05

 • Katolički vjerski objekti

  FRANJEVAČKI SAMOSTAN UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
  Zagrebačka 18
  Gvardijan Fra Jozo Marinčić
  tel:033/72 24 50

  ŽUPNI URED SVETOG IGNACIJA GRBAVICA
  Hercegovačka 1b
  Župnik Krešimir Djaković
  tel:033/72 23 76; 72 23 77

  KATOLIČKA CRKVA SVETOG NIKOLE TAVELIĆA
  Zagrebačka 18
  Rektor crkve: Fra Davor Dominović

  ŽUPNI URED PRESVETOG TROJSTVA
  Zmaja od Bosne Br. 86
  Župnik Ivo Paradžik
  Tel: 033/ 65 16 70

 • Islamski vjerski objekti

  • JUSUF ZAHIRAGIĆ PREDSJEDNIK MEDŽLISA
   Ferid ef. Dautović glavni Imam
   centrala/tel: 033/23 86 03
   Kračule br. 23
  •  HADŽI IDRIZOVA DŽAMIJA- HRASNO
   Azize Šaćirbegović br. 5
   Imam Muharem ef. Veladžić
  •  DŽAMIJA BAKAREVAC
   Ruđera Boškovića br. 67
   Imam Muhamed ef. Šarić
  •  DŽAMIJA GORNJI VELEŠIĆI
   Gornji Velešići br. 19
   Imam Smajo ef. Burek
  •  JORDANSKA DŽAMIJA
   Grbavička br. 12
   Imam Fikret ef. Pašanović
  • DŽAMIJA POFALIĆI
   Orlovačka bb
   Imam Muzafer ef. Musić
  • DŽAMIJA ŠEHIDIJA –  HRASNO BRDO
   Milinkladska bb.
   Imam Mustafa ef. Isaković
  • DŽAMIJA ŠANAC
   Olovska br. 83
   Imam Edin ef. Spahić
  • DŽAMIJA GRBAVICA II
   Behdžeta Mutevelića bb
   Imam mr. Sejjid Strika
  • DŽAMIJA ČENGIĆ VILA – KUVAJTSKA DŽAMIJA
   Nedima Filipovića 55
   Imam Hfz. Semin ef.Grabus