Poslovi i zadaci odsjeka:

Obavlja stručno – operativne poslove na održavanju premjera i katastra nekretnina.

Vođenje svih promjena u katastarskom operatu radi održavanja premjera i katastra nekretnina kroz:

  • parcelaciju zemljišta,
  • promjene posjedovnog stanja na zemljištu (provođenje ugovora, presuda suda i rješenja drugih organa),
  • uplanjenje objekata,
  • davanje podataka o katastarskim posjednicima na zemljištu i objektima u skladu sa zakonom i drugim propisima (izdavanje kopija katastraskog plana i uvjerenja iz službene evidencije),
  • davanje stručnih nalaza iz geodetske oblasti u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na građevinskom zemljištu sa izradom prijavnih listova “A” i “B” radi provođenja parcelacije zemljišta i uplanjenja sagrađenih objekata.