Služba za oblast boračko-invalidske zaštitu obavlja poslove i radne zadatke iz svoje nadležnosti, i organizovana je u dva odsjeka:

  • Odsjek za upravno pravne poslove
  • Odsjek za finansijske poslove

Kontakt

Elektronski formulari