Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

 • Vrši upravno-pravne poslove u oblasti samostalnog privređivanja,
 • Vrši registraciju odnosno izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti,
 • Izdaje namjensku saglasnost za poslovne prostore,
 • Izdaje uvjerenje o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji,
 • Učestvuje u izradi kratkoročnih srednjoročnih strateških planova,
 • Vodi evidenciju poslovnih prostora kojima gazduje Općina,
 • Vrši kontolu racionalnog i namjenskog korištenja fonda poslovnih prostora kojima gazduje Općina,
 • Izrađuje i prati dosljedno provođenje ugovora o zakupu poslovnih prostora,
 • Izrađuje fakture i prati naplatu zakupa poslovnih prostora,
 • Priprema, prati i vrši administrativno pravne poslove za potrebe Komisije Općinskog načelnika za poslovne prostore,
 • Priprema i predlaža Općinskom pravobraniocu pokretanje sudskih postupaka za naplatu zaostalih potraživanja po osnovu zakupa i iseljenje zakupaca iz poslovnih prostora,
 • Organizuje analitičko pračenje zakupaca,
 • Vodi poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,
 • Izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz oblasti gazdovanja poslovnim prostorima,
 • Izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale iz oblasti gazdovanja poslovnim prostorima i vrši druge poslove iz svoje nadležnosti.
No posts