Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na sedmoj sjednici održanoj 30.05.2013.g. donijelo je Odluku o pristupanju izradi Elaborata “Uređenje i mogućnosti koprištenja Ulice Vilsonovo šetalište”.

Ciljevi izrade elaborata jestu sagledavanje i analiza postojećeg stanja i kapaciteta Vilsonovog šetališta, kao i mogućnosti korištenja prostora kako za svakodnevne aktivnosti, tako i za povremene kulturne, sportske i ostale manifestacije.

Ovim Elaboratom će se odrediti način koristenja prostora Vilsonovo šetalište.

Elaborat „Uređenje i mogućnosti korištenja ulice Vilsonovo šetalište” u pdf formatu

Tekst odluke o usvajanju u pdf formatu

 

Kontakt