U ovom Odsjeku, između ostalog,  vrše se i slijedeći  poslovi:

  • izvršava sve odluke, zaključke i upute koje donose zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
  • vrši stručne, administrativne i druge poslove  za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica,
  • sarađuje sa službama za upravu grada i općina na području Kantona i kantonalnim organima uprave, po svim pitanjima iz nadležnosti Službe,
  • sarađuje sa nadležnim službama MUP-a, Centrom za socijalni rad, javnim komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, humanitarnim organizacijama i svim drugim subjektima, radi realizacije planova i programa rada,

Kontakt

Uvjerenja