REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. godini

-Postavljanje klupa za odmor u ulici Hamdije Čemerlića br.10 i br.18
-Asfaltiranje pješačke staze i prolaza kroz pasaž u ul.Hamdije Čemerlića br.2  i  br.6
-Sanacija pješačkog mosta u ul.Aleja lipa – kod Hotel „Bristola“
-Obilježavanje saobračajnica na prostoru mjesne zajednice
-Sanacija pješačke i biciklističke  staze u ulici Topal Osman Paše od br.1 do br.3
-Sanacija –asfaltiranje dijela  parking prostora u ulici Hasana Brkića br.  11 – 15
-Zamjena pjeska na dječijim igralištima ,sadnja sadnica do dječijeg igrališta ul.K.Kapetanovića
-Postavljanje kočića u ulici Behdžeta Mutevelića br.2 i br.10 i sanacija udarnih rupa
-Gradnja javne rasvjete u ul.H. Brkića br.4 i br.20 ulaz/izlaz iz garaža i ul.K.Kapetanovića br.2

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Izgradnja niše za kontejnere u ulici Topal Osman Paše do br.17 i Aleji lipa do br.15
-Asfaltiranje pješačke staze i trotoara u ulici Topal Osman Paše od br.7-15
-Asfaltiranje pješačke staze kroz park u ulici Behdžeta Mutevelića do br.57
-Asfaltiranje trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića br.25-27
-Asfaltiranje pješačke, biciklističke staze u ul.Topal Osman Paše od br.3-19
-Izgradnja stuba javne rasvjete U ulici Kemala Kapetanovića do br.28
-Izgradnja stuba javne rasvjete U ulici Kemala Kapetanovića do br. 2
-Sadnja novih sadnica –drvoreda u ulici Kemala Kapetanovića
-Postavljanje kolčića u Ul.Topal Osman Paše od br.5 – 7
-Asfaltiranje i trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića 55
-Izgradnja reflektora na pomoćnom stadionu u ul.Zvornička do br.27
-Sanacija dijela stepeništa i rukohvata u ulici Hercegovačka do br.9 ,
-Postavljanje oglasne ploče Na MC za djecu i omladinu u ul.Kemala Kapetanovića br.13
-Povećanje granta Udruženju penzionera Novo Sarajevo

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića od br.2 do br.14
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića br. 2B
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Hamdije Čemerlića br 8 i 10,12
-Izgradnja pristupne rampe za invalide i popločavanje platoa ul. Kemala Kapetanovića br.13
-Postavljanje izdignutih ivičnjaka ili kočića ul. Behdžeta Mutevelića br. 95-97
-Sanacija krova na stambenoj zgradi ul. Hasana Brkića br 1-9
-Sanacija krova na stambenoj zgradi ul. Kemala Kapetanovića br.26-28
-Sadnja dvije sadnice i vađenje korijena stabala ul. Kemala Kapetanovića do br.21-25
-Sadnja žive ograde oko OŠ „Grbavica II“ ul. Behdžeta Mutevelića bb
-Sanacija udarnih rupa na prostoru MZ

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Rekonstrukcija Kupreške ulice, pristupnog puta br.7A i zamjena vodovodnih cijevi
-Asfaltiranje parking prostora ul. Kemala Kapetanovića br.34
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića od br.29-31
-Asfaltiranje dijela pješačke staze i trotoara ul.Kemala Kapetanovića br.21
-Postavljanje 3 žardinjere ispred ulaza u zgradu ul.Behdžeta Mutevelića br. 53-55
-Izgradnja stuba javne rasvjete ul. Behdžeta Mutevelića do br.25
-Izgradnja stuba javne rasvjete ul. Hasana Brkića do br. 41 na parkingu
-Izgradnja stuba javne rasvjete ul. Hasana Brkića do br.2 između malog parkinga i garaža
-Izgradnja parka sa sadržajima i mobilijarom ul. Behdžeta Mutevelića do br.2 – MC
-Izgradnja manjeg parka ružičnjaka ul. Topal Osman – paše br.9-11
-Sadnja žive ograde ul. Behdžeta Mutevelića do br.25-27
-Izgradnja slivne rešetke ul. Kemala Kapetanovića do br.11i ul. Hercegovačka do br. 2
-Izgradnja slivne rešetke ul. Hasana Brkića do br.4 – ulaz u garaže u „Šoping Centar“
-Izgradnja dijela ograde ul. Behdžeta Mutevelića do br.109 – ispred samoposluge u „Strojoradu“
-Izgradnja niše za kontejnere ul. Behdžeta Mutevelića br.2B,djel ul.K.Kapetanovića br.32,34,36.
-Postavljanje klupa sa naslonjačem ul.Aleja lipa – iza nebodera Kemala Kapetanovića br. 34
-Asfaltiranje pristupnog puta ul. Hercegovačka br.7 do spoja sa ul. A. Fijamenga
-Postavljanje samostojeće oglasne ploče ul. B.Mutevelića do br.79

Adresa: Hamdije Čemerlića br.2
Telefon:033 / 658-590
E-mail: mz.grbavica2@novosarajevo.ba

Sekretar MZ : Šuško Mirsada

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Hamdije Čemerlića 2 – 18
Behdžeta Mutevelića 1 -117, 2 – 38
Kemala Kapetanovića 1 – 59, 2 – 36
Hasana Brkića 1- 47, 2 – 20
Kupreška 1 – 43, 2 – 28
Ante Fijamenga 1 – 25, 2 – 30
Hercegovačka 1 – 11, 2
Zvornička 9 – 27
Topal Osman Paše 1 – 19
Aleja lipa 15 – 33

Ukupno stanovnika: 7076
Površina: 30,7 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Sobo Adnan, predsjednik
2. Dedović Memsud, zamjenik predsjednika
3. Musić Kasim, član
4. Božić Diego, član
5. Živadinović Rodoljub, član
6. Zornić Nafija, član
7. Mehanović Asif, član

Dan mjesne zajednice je 19.mart.