REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini:

-Aktivnosti na izgradnji prostorija mjesne zajednice, ambulante i apoteke na lokalitetu Varaždinska.
-Urađeno Idejno rješenje i odabrana varijanta izgleda objekta.
-Aktivnosti oko izgradnje objekta osnovne škole u naselju Aneks
-Čišćenje i postavljanje ograde na mezarju Šanac i groblju u Novopazarskoj ulici
-Izgradnja branika u ulici Novopazarska 131 kojeg treba produžiti radi sigurnosti i izlaska iz ulice Dolina mira
-Urađena rasvjeta na stepeništu u ulici Varaždinskoj
-Postavljanje kućnih brojeva u ulici Put mladih muslimana
-Sanacija asfalta u Triglasvkoj ulici kod broja 50
-Ponovno postavljanje ogledala u Milinkladskoj 15,  spoju Posavske i Novopazarske i spoju Triglavske sa Novopazarskom ulicom
-Sanacija i asfaltiranje u ulici Milinkladskoj od broja 37 do 63 i krak od broja 37 do džamija- oko 300 metara.
-Započete aktivnosti na javnoj rasvjeti iz 2014. godine

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Aktivnosti na izgradnji prostorija mjesne zajednice, ambulante i apoteke na lokalitetu Varaždinska
-Postavljanje table i davanje građevinske dozvole za objekat ambulante, apoteke i mjesne zajednice u Varaždinskoj ulici.Potpisan ugovor sa izvođačem radova.
-Nastavak gradnje škole u naselju Aneks
-Asvaltiranje prolaza u Olovskoj između brojeva 5 i 7, asvaltiranje Milinkladska 151 čikma, Novopazarska 93-99, u Posavska 21-54,Posavska 90 raskrsnica
-Izgradnja niše za kontejnere u Olovskoj 49
-Čišćenje groblja u Novopazarskoj ulici i ograđivanje dva mezara u naselju Šanac
-Postavljene table sa brojevima u Sandžačkoj ulici
-Postavljena ogledala:Milinkladska 32, 177, 179 i 205; Dolina mira, 10. maj, Kanara, Posavska 90 i zamjenjeno na vrhu Posavske ulice
-Produženje branika u Novopazarskoj ulici gdje građani ponovo nisu zadovoljni i još uvijek sigurni

PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI U 2017 GODINI:

-Asfaltiranje ul. Novopazarska
-Izgradnja stepeništa ul. Olovska br. 30 do br. 26
-Javna rasvjeta
-Postavljena oglasna ploča na zid kod Šehidske džamije ul. Milinkladska
-Radovi na izgradnji objekta ambulante, mjesne zajednice i apoteke
-Radovi na izgradnji OŠ Aneks
-Sanacija udarnih rupa ul. Milinkladska, Posavska, Triglavska i Novopazarska
-Radovi na kružnom toku
-Čišćenje deponije ul. Triglavska
-Postavljanje rukohvata ul. Sandžačka

PLANIRANI PROJEKTI ZA 2018 GODINU:

-Rješavanje vodosnabdjevanja u naselju Kanara, odnosno ul. Kanara, M.Mahmutovića, 10. maja , Dolina mira i Novopazarska br. 140-159.
– Izmještanje glavne vodovodne cijevi ispod TS-a Šanac br.1
-Izgradnja kanalizacione mreže ul. Olovska od Pekare „AS“ do naselja Šanac
-Kanalizaciona mreža u naselju Kanara
-Asfaltiranje ul. Novopazarska
-Sanacija udarnih rupa na terenu MZ
-Javna rasvjeta ul. Olovska, Milinkladska, Novopazarska
-Uređenje javne površine ul. Posavska iznad br. 3
-Postavljanje ogledala ul. Olovska 85, 59, 67, 65, 240, 121 i kod objekta džamije u ul. Šanac, ul. Kanara 41, ul. Dolina mira izlaz, ul. 10. maja, ul. Mahmuta Mahmutovića, ul. Triglavska 29-31; ul. Posavska 37
-Oglasna ploča u naselju Kanara i Šanac, te u ul. Olovska
-Postavljanje Spomen ploče – obilježja borcima MZ „Hrasno Brdo“ kod novog objekta MZ
-Asfaltiranje ul. Olovska 26
-Asfaltiranje ul. Dolina mira od br. 16
-Sanacija asfalta ul. Posavska br. 61, 63, 65
-Program redovnog održavanja higijene, čišćenja ,pranja ulica i zimskog održavanja u naselju Šanac ul. Olovska 59A do br.151 i br. 188 do 306
-Sredstva za redovno čišćenje i održavanje groblja ul. Novopazarska i mezarja na Šancu
-Rješavanje problema kanalizacije ul. Posavskoj br. 37/I

Adresa: AZIZE ŠAČIRBEGOVIĆ 122
Telefon:033 / 648-020
E-mail: mz.hrasnobrdo@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: ESADA ŠURKOVIĆ

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice :

Posavska 1-79, 2-132
Novopazarska 91-159, 74-140
Varaždinska 1-27, 2-50
Milinkladska 1-209, 2-40
Olovska 1-151, 2-308
Triglavska 1-45, 2-78
Sandžačka 1-9
Put Mladih Muslimana 1-23, 2-22
10.Maja 1-19, 2-18
Dolina mira 1-21, 2-20
Kanara 1-69, 2-54
Mahmuta Mahmutovića 1-47, 2-46

Ukupno stanovnika: 4147
Površina: 65 ha

Nacionalna struktura stanovništva :

Bošnjaci       3769      90,92 %

Hrvati                 81        1,95 %

Srbi                  132        3,18  %

Ostali               164        3,95 %

 

Savjet mjesne zajednice:

1. Ganibegović Nusret, predsjednik
2. Salihbegović Amela, zamjenica predsjednika
3. Milić Mustafa, član
4. Čovrk Armin, član
5. Tinjak Izet, član
6. Čopra Edin, član
7. Zornić Haris, član

Dan mjesne zajednice je 8. juni.