U ovom Odsjeku vrše se slijedeći poslovi:

  • Izvršenje rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koje nemaju pravo izvršenja svojih rješenja,
  • Iz oblasti uprave za koje nije nadležna ni jedna druga služba,
  • Poslovi pružanja pravne pomoći građanima,
  • Svi poslovi u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa, te ostalim pravima i obavezama iz radnog odnosa za Jedinstveni organ uprave, Općinsko vijeće i Pravobranilaštvo,
  • Normativno-pravni poslovi u vezi donošenja općih akata iz djelokruga Odsjeka,
  • Iz oblasti građanskih stanja – vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja iz istih, čin sklapanja braka, te pokretanje ostavinskih postupaka kod nadleženih sudova i drugi poslovi iz nadležnosti Odsjeka.