U ovom Odsjeku vrše se slijedeći poslovi:

  • Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, za potrebe jedinstvenog organa uprave i Općinsko vijeće, koje obuhvata: primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, združivanje akta, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu /arhiviranje/ i njihovo čuvanje,
  • Vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju,
  • Vrši takseno poslovanje što obuhvata: nabavku, distribuciju, naplatu i poništavanje taksenih maraka,
  • Vrši i druge poslove koji se odnose na kancelarijsko i arhivsko poslovanje.