Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

  • Vrši poslove iz oblasti zaštite okoliša u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
  • Vrši poslove praćenja stanja u oblastima komunalnih djelatnosti,
  • Vrši realizaciju projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja,
  • Vodi brigu o prirodnim, posebno šumskim i poljoprivrednim resursima Općine,
  • Učestvuje u izradi razvojnih programa za unapređenje i zaštitu postoječih privrednih, posebno šumskih i poljoprivrednih resursa i
  • Vrši i sve druge poslove koji se odnose na komunalne poslove i zaštitu okoliša.