Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

  • Priprema godišnje planove za izradu dokumentacije i izgradnju objekata i finansijska predviđanja koja predlaže Općinskom načelniku,
  • U saradnji sa mjesnim zajednicama, javnim kantonalnim preduzećima, ministarstvima, javnim ustanovama, udruženjima građana, prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usaglašava prioritete za godišnji plan,
  • Prati realizaciju investicionih projekata na području Općine,
  • Izrađuje prijedloge projekata za prezentaciju potencijalnim investitorima za podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i priprema prezentaciju istih,
  • Učestvuje u pripremi i izradi planova i projekata razvoja Općine posebno u oblasti stambene, privredne izgradnje, komunalne infrastrukture i društvene djelatnosti,
  • Radi na pripremi i učestvuje u izradi prijedloga projekata za poboljšanje kvaliteta življenja građana Općine i vrši sve druge poslove iz oblasti razvoja.