Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti stambenih poslova,
 • Sprovodi utvrđenu politiku u oblasti stambenih poslova,
 • Rješava u upravnim stvarima iz stambene oblasti u prvostepenom upravnom postupku,
 • Vrši statističke poslove iz stambene oblasti,
 • Vodi evidenciju o stambenom fondu Općine i privatizovanih firmi, raspoloživom stambenom prostoru neophodnom za obezbjeđivanje smještaja raseljenih lica, kao i stanova za izdavanje u zakup,
 • Vrši procjenu potreba za novim stambenim jedinicama i kapacitetima, te koordinira aktivnostima za stvaranje uslova za stambenu izgradnju u funkciji provođenja faze povratka interno raseljenih lica,
 • Vrši poslove iz oblasti privatizacije stambenog fonda Općine, privatizovanih firmi, kao i poslove restitucije na stanovima uknjiženih u fondu Općine sa akcentom prodaje i kupovine stana
 • Vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog načelnika i Općinskog vijeća koja su nadležna iz nadležnosti Odsjeka,
 • Vrši povrat napuštenih nekretnina u vlasništvu građana sve dok postoji i jedna nekretnina koja nije vraćena, uključujući i stanove u etažnoj svojini koji su napušteni od strane vlasnika,
 • Pruža asistenciju upraviteljima stambenih zgrada u oblasti provođenja zakona o upraviteljima i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,
 • Vrši i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.