Ova služba, u okviru svojih prava i dužnosti, vrši zajedničke poslove za potrebe Općinskog vijeća, općinskog načelnika, općinski službi za upravu i drugih općinskih organa u službi kao sto su:

 • Organizuje i vrši sve poslove iz nadležnosti Službe za potrebe svih službi za upravu, Kabinet Općinskog načelnika i Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća,
 • Utvrđuje potrebe i vrši nabavku opreme, sredstava za čišćenje, goriva, kancelarijskog i elektro-tehničkog materijala, službena vozila i drugi potrošni materijal za potrebe svoje Službe i osiguranja imovine i objekata Općine,
 • Vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu i stručnih službi,
 • Organizuje i vrši prevoz za službene potrebe rukovodilaca, državnih službenika i namještenika Općine i održava i čuva službena vozila Općine,
 • Vrši opsluživanje telefonske centrale Općine,
 • Vrši fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija Općine,
 • Vrši tekuće i tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme u zgradi Općine,
 • Vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama Općine,
 • Izrađuje plan nabavke roba, usluga i radova i pokreće i provodi postupak javne nabavke iz nadležnosti Službe,
 • Izrađuje plan edukacije službenika i namještenika u okviru Službe,
 • Vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik.

Ima dva odsjeka:

 1. Odsjek tehničkih poslova,
 2. Odsjek za sigurnost i ozdržavanje

Kontakt