Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

  • Administrativno-tehničke poslove,
  • Poslove kopiranja i umnožavanja materijala za potrebe općinskih službi, Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i građana,
  • Poslove telefoniste i održavanje telefonske centrale,
  • Poslove održavanja elektro instalacija,
  • Poslove održavanja kotlovnice i vodoinstalacija,
  • Poslove prevoza službenika i namještenika i vrši druge poslove koji spadaju u nadležnost Odsjeka.