Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

  • Poslove tekućeg održavanja objekta – zgrade Općine,
  • Poslove fizičkog obezbjeđenja zgrade,
  • Poslove recepcionara,
  • Poslove održavanja čistoće i vrši druge poslove koji se stave u nadležnost ovog Odsjeka.