Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

 • Prati rad svih općinskih službi za upravu, kako bi mogao blagovremeno informisati javnost o njihovim aktivnostima,
 • Daje informacije za građanstvo o pitanjima koja odredi načelnik i pomoćnici načelnika koji rukovode službama za upravu i piše javna saopštenja po ovlaštenju načelnika, kao i informacije za sve medije, organizuje press konferencije i intervjue načelnika ili pomoćnika načelnika,
 • Sarađuje sa sredstvima javnog informisanja,
 • Planira, priprema i organizuje kontakte načelnika i pomoćnika načelnika sa sredstvima javnog informisanja, gostovanja na elektronskim medijima i odlučuje o uređenju WEB stranice Općine,
 • Učestvuje u izradi studijsko-analitičkih i informaciono-dokumentacionih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi sa informisanjem i propagandom,
 • Sve potrebne informacije postavlja na WEB stranicu Općine i dostavlja drugim informacionim glasnicima,
 • Uređuje i lektoriše glasnike i informacije općinskih službi za upravu, vrši odabir materijala za javne medije, fotografija i videozapisa za priloge pisanim tekstovima,
 • Lektoriše sve materijale načelnika,
 • Vrši analizu postojećeg stanja informacionog sistema jedinstvenog općinskog organa uprave,
 • Izrađuje metodologiju i standarde za korištenje, analizu i publikovanje podataka iz baze, a po zahtjevu korisnika
 • Kreira i organizuje provođenje sigurnosnih mjera u informacionom sistemu općinskog organa uprave,
 • Vrši svakodnevno u saradnji sa svim službama za upravu, koje prikupljaju i dostavljaju podatke, sređivanje istih koji se prezentuju preko općinske Web stranice,
 • Obrađuje podatke i stara se o rokovima koji se moraju ispoštovati za prezentovanje podataka na web stranici, a po dostavljanju podataka iz službi
 • Analizira i predlaže mjere poboljšanja funkcionisanja komunikacije općinskog organa uprave i korisnika usluga putem Web stranice,
 • Blagovremeno dostavlja sva pitanja i sugestije pristigla od korisnika usluga putem web stranice ili intranet-a općinskim službama na koje se pitanje ili sugestija odnosi,
 • Dostavlja povratne informacije iz nadležnih općinskih službi korisnicima usluga,
 • Vrši administraciju mreže informacionog sistema /LAN/ općinskog organa uprave,
 • Po potrebi vrši manje intervencije na hardweru, mreži i softweru,
 • Pomaže pri korištenju operativnih i aplikativnih sistema,
 • Brine se o backup-u podataka/rezervne kopije/,
 • Predlaže nabavku rezervnih dijelova potrebnih za nesmetan rad mreže i računara,
 • Obavlja i druge poslove koji se odnose na poslove ovog Odsjeka.

Press arhiva