Odsjek vrši slijedeće poslove:

 • Vrši sve stručne i druge poslove od značaja za rad Općinskog načelnika,
 • Priprema sjednice Kolegija Općinskog načelnika, prati realizaciju njegovih odluka i zaključaka,
 • Koordinira rad u vršenju poslova iz nadležnosti Kabineta Općinskog načelnika i Stručne službe Općinskog vijeća,
 • Uz učešće pomoćnika načelnika utvrđuje konačne tekstove nacrta i prijedloga akata koje donosi načelnik i predlaže Općinskom vijeću,
 • Prati i realizuje odluke i zaključke Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze i Općinskog načelnika,
 • Vodi evidencije i čuva orginale propisa i drugih općih akata Općinskog načelnika i drugih općinskih službi za upravu, i stara se o njihovom blagovremenom objavljivanju,
 • Vodi evidenciju akata poslovanja i čuva dokumentaciju o radu, prati realizaciju izvršenja strateških ciljeva razvoja Općine,
 • Obavlja poslove iz oblasti odbrane, koordinira radom rukovaoca planova odbrane općinskih službi, mjesnih zajednica, kao i poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Kabineta,
 • Uspostavlja saradnju sa kantonalnim i gradskim organima, Policijskom upravom i međunarodnim organizacijama i drugi subjektima u svim pitanjima koja se tiču rada Općinskog načelnika,
 • Organizuje prijem delegacija stranih i domaćih, privrednih organizacija, građana, NVO koje prima Općinski načelnik,
 • Vodi dnevni plan sastanaka i obaveza načelnika,
 • Vrši i druge poslove koje se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.