Objavljena Konačna lista lica koja su ostvarila pravo na pružanje podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem lica ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost

Konačna lista u pdf formatu

Share Follow