Obavezno korištenje lične zaštitne opreme i poštivanje socijalne distance na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima

Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu kojom se građani obavezuju na korištenje lične zaštitne opreme (maska, pamučna traka, šal i slično) i poštivanje socijalne distance od najmanje 2 metra na javnim površinama i zatvorenim javnim objektima na području Federacije BiH.

NAREDBA u pdf formatu

DOPUNA NAREDBE u pdf formatu

Share Follow